• Điều Khoản Sủ Dụng Dịch Vụ

  Điều Khoản sử dụng Dịch vụ sửa chữa điện nước Phú Quốc Việt Nam
  Việt Nam
  Các dịch vụ
  Hợp Tác
  Hỗ trợ
  Đăng Nhập
  Tiếng Việt
  Trở thành thợ  sửa chữa điện nước
  Quy chế hoạt động và Điều khoản sử dụng
  Quy chế hoạt động
  Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Ứng Dụng

  Điều khoản sử dụng dịch vụ sửa chữa điện nước Phú Quốc
  Điều khoản sử dụng dịch vụ sửa chữa điện nước Phú Quốc

  CÔNG TY TNHH Dịch vụ sửa chữa điện nước Phú Quốc
  Số: 36/ CV-2016

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2016

  QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
  CUNG CẤP DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc

  Nguyên tắc chung  Loại hình Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc cung cấp dịch vụ kết nối giữa khách hàng và thợ điện nước.

  Loại hình Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc cung cấp dịch vụ kết nối và giao kết hợp đồng điện tử giữa khách hàng và thợ điện nước cho dịch vụ;

  Loại hình Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc cung cấp dịch vụ kết nối và giao kết hợp đồng điện tử giữa khách hàng và thợ điện nước

  Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Công ty chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc và các bên liên quan cung cấp.  Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng các dịch vụ do Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc cung cấp.  Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm dịch vụ, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.  Hoạt động mua bán, cung cấp sản phẩm dịch vụ qua Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.  Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia, sử dụng Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế quản lý hoạt động của Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc.  Quy định chung  Tên ứng dụng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT: Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc  Quy trình giao dịch  Trước hết, người mua cần đăng ký mở tài khoản trên Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc theo quy trình sau:

  Tải và cài đặt Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc về điện thoại;

  Truy cập Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc;

  Làm theo hướng dẫn, cung cấp các thông tin về họ và tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và ấn “Tiếp theo”; một mã kích hoạt sẽ được hệ thống của Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc tự động gửi đến số điện thoại đã được đăng ký;

  Nhập mã kích hoạt vào Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc và bắt đầu sử dụng dịch vụ.

  Khi có nhu cầu điện nước hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh, người mua nên thực hiện các bước sau đây:  Quy trình dành cho người mua

  Bước 1: Truy cập vào Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc trên thiết bị di động (xem Hình 1);hinh-1-quy-che

  Bước 2: Tham khảo thông tin giá và lựa chọn loại hình dịch vụ mà người mua muốn sử dụng (xem Hình 2);


  Bước 3: Người mua lựa chọn các thông tin khác liên quan đến công việc hoặc cuốc chuyển phát: tính chất chuyến (cá nhân hoặc công việc), phương thức thanh toán (tiền mặt hoặc thẻ thanh toán quốc tế), thời gian sử dụng dịch vụ (bây giờ hoặc thời gian tùy chọn trong tương lai), mã khuyến mãi (nếu có) và ghi chú khác (xem Hình 2);

  Bước 4: Người mua xác nhận lệnh đặt thợ hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh bằng cách ấn vào nút “Đặt” (xem Hình 2);hinh-2-quy-che

  Bước 6: Lệnh đặt hàng thợ hoặc dịch vụ chuyển phát của người mua sẽ được chuyển đến nhà cung cấp gần nhất và nhà cung cấp sẽ di chuyển đến Điểm đón để đón người mua hoặc nhận hàng chuyển phát (xem Hình 3);hinh-3-quy-che

  Bước 7: Người mua nhận dịch vụ (xem Hình 4);hinh-4-quy-che

  Bước 8: Người mua thực hiện thanh toán theo phương thức đã lựa chọn (bằng tiền mặt hoặc thẻ) sau khi kết thúc sử dụng dịch vụ;

  Bước 9: Người mua đánh giá dịch vụ và thắc mắc, khiếu nại nhà cung cấp (nếu có) (xem Hình 5).

  hinh-5-quy-che2. Quy trình dành cho nhà cung cấp  Để có thể sử dụng Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc để kết nối với người mua, trước hết nhà cung cấp cần đăng ký tài khoản với Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc theo quy trình sau:

  Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, bao gồm. Hồ sơ sẽ bao gồm đơn đăng ký và các tài liệu, giấy tờ chứng nhận nhà cung cấp đủ điều kiện cung cấp Dịch vụ sửa chữa điện & nước;

  Đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, sau khi hợp đồng được ký kết, Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc sẽ cung cấp cho mỗi nhà cung cấp cá nhân một tài khoản;

  Tải và cài đặt Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc Driver (Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc) về điện thoại.

  Sau khi đã có tài khoản, nhà cung cấp cần thực hiện các bước sau để giao dịch với người mua:  Bước 1: Đăng nhập vào Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc với thông tin tài khoản đã được đăng ký và được cấp bởi Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc (xem Hình 6);hinh-6-quy-che

  Bước 2: Bật chế độ trực tuyến khi sẵn sàng được kết nối với người mua (xem Hình 7);hinh-7

  Bước 3: Khi nhận được lệnh đặt thợ hoặc dịch vụ chuyển phát từ người mua, bấm “ü” để nhận cung cấp dịch vụ (xem Hình 8);hinh-8-quy-che

  Bước 4: Thực hiện cung cấp dịch vụ cho người mua theo yêu cầu của người mua đã nhập trên Ứng dụng (xem Hình 9);hinh-9-quy-che

  Bước 5: Nhận thanh toán của người mua nếu người mua chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt và gửi Biên nhận (xem Hình 10).hinh-10-quy-che

  3. Quy trình giao kết hợp đồng điện tử  Khi người mua nhập các thông tin về hành trình, có được giá cước của loại hình dịch vụ có nhu cầu sử dụng, và ấn nút “Đặt”, người mua đã gửi đi một đề nghị giao kết hợp đồng (xem Hình 11)hinh-11-quy-che

  Đề nghị giao kết hợp đồng của người mua được hệ thống gửi đến nhà cung cấp với đầy đủ các thông tin cơ bản của hợp đồng (hành trình – điểm đón, điểm đến, độ dài hành trình, giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán), nhà cung cấp chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của người mua bằng cách bấm “ü” (xem Hình 12);hinh-12-quy-che

  Khi nhà cung cấp chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc sẽ hiện lên giao diện của người mua thông tin của nhà cung cấp đã chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng (xem Hình 13).hinh-13-quy-che

  4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng  Quy trình xác nhận đơn hàng  Hệ thống của Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc chỉ xác nhận lệnh đặt xe/dịch vụ chuyển phát của người mua khi người mua ấn nút “Đặt” với các thông tin về dịch vụ mong muốn được điền đầy đủ;  Khi nhà cung cấp xác nhận cung cấp dịch vụ cho người mua, lệnh đặt xe/dịch vụ chuyển phát của người mua sẽ trở thành đơn hàng và được gắn mã số đơn hàng.  Quy trình hủy đơn hàng  Trong mọi trường hợp, người mua đều có quyền chấm dứt giao dịch, hủy lệnh đặt xe/dịch vụ chuyển phát hoặc đơn hàng đã xác nhận theo các biện pháp sau:  Trong vòng 5 giây sau khi người mua ấn nút “Đặt” để gửi lệnh đặt xe/dịch vụ chuyển phát, người mua có thể ấn giữ nút “Hủy” trên màn hình để hủy lệnh đặt xe/dịch vụ chuyển phát;  Sau khi lệnh đặt xe/dịch vụ chuyển phát trở thành đơn hàng (có nhà cung cấp nhận cung cấp dịch vụ), người mua cần liên lạc trực tiếp với nhà cung cấp (thông tin hiện trên ứng dụng) để thông báo về việc hủy đơn hàng, và ấn nút “Hủy” trên màn hình để hủy đơn hàng.

  IV. Quy trình thanh toán  Người mua và nhà cung cấp có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:  Cách 1: Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho nhà cung cấp (áp dụng cho tất cả các loại hình Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc)  Đối với các loại hình Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc và Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc:

  Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về dịch vụ;  Bước 2: Người mua chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhập thông tin về chuyến xe trước khi ấn nút “Đặt”;  Bước 3: Nhà cung cấp xác nhận cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ cho người mua;  Bước 4: Người mua thanh toán sau khi chuyến đi kết thúc.  Đối với loại hình Giao Hàng (Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú QuốcExpress) trả trước:

  Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về dịch vụ;  Bước 2: Người mua chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhập thông tin về hợp đồng trước khi ấn nút “Đặt”;  Bước 3: Nhà cung cấp xác nhận cung cấp dịch vụ và di chuyển đến Điểm đón để gặp người mua;  Bước 4: Người mua thực hiện thanh toán trước cước vận chuyển cho nhà cung cấp và đưa hàng cho nhà cung cấp để nhà cung cấp thực hiện chuyển phát.  Trong trường hợp hoàn hàng (hàng giao không thành công), người mua khi nhận lại hàng phải thanh toán thêm 50% cước vận chuyển ban đầu cho nhà cung cấp.  Cách 2: Thanh toán online qua thẻ thanh toán quốc tế (chỉ áp dụng cho loại hình Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc và Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc)  Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về dịch vụ;  Bước 2: Người mua nhập thông tin thẻ thanh toán quốc tế và chọn phương thức thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế khi nhập thông tin về hợp đồng trước khi ấn nút “Đặt”;  Bước 3: Nhà cung cấp xác nhận cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ cho người mua;  Bước 4: Khoản thanh toán sẽ được thực hiện sau khi dịch vụ kết thúc.  V.Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại  Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc và nhà cung cấp có trách nhiệm tiếp cận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến Dịch vụ sửa chữa điện & nước và/hoặc dịch vụ chuyển phát được kết nối qua Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc. Các khiếu nại của người mua liên quan đến việc cung cấp, sử dụng Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc do Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc chịu trách nhiệm độc lập giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ đã công bố với thành viên.  Khi phát sinh tranh chấp, Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc và người mua có thể thực hiện khiếu nại theo một hay đồng thời cả hai cách sau:  Cách 1: Khiếu nại trực tiếp với nhà cung cấp  Người mua có thể khiếu nại về dịch vụ của nhà cung cấp trực tiếp với nhà cung cấp. Trong trường hợp này, nhà cung cấp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại và trả lời người mua.  Cách 2: Khiếu nại với Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc  Người mua có thể khiếu nại về dịch vụ của nhà cung cấp với Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc theo quy trình sau:  Bước 1: Phản hồi với Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc bằng cách gọi điện thoại đến số 094.200.4907 – 0904.679.230, gửi email đến suadiennuocphuquoc@gmail.com, gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, từ ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc ngay sau mỗi chuyến xe, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật. Thời hiệu để Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc tiếp nhận khiếu nại là ba (03) tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ hoặc từ ngày phát sinh sự việc.  Bước 2: Trong vòng hai (02) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với nhà cung cấp để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.  Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc về khiếu nại, nhà cung cấp sẽ chủ động phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc để giải quyết, xử lý khiếu nại; chủ động thông báo cho người khiếu nại và Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc hoặc ủy quyền cho Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc thông báo tới người khiếu nại biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại.  Bước 3: Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của nhà cung cấp, thì Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc có trách nhiệm chủ trì việc thương lượng, hòa giải giữa các bên để đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại cuối cùng.  Trường hợp thương lượng, hòa giải không đi đến kết quả hoặc người khiếu nại nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp, thì Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc sẽ phối hợp với nhà cung cấp để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.  Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị nhà cung cấp nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông sửa chữa điện nước, cũng như có những hành vi phù hợp đối với người mua. Bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, cũng như hành vi gây tổn hại đến người khác cũng đều đáng lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.  Các bên bao gồm nhà cung cấp, người mua có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Nhà cung cấp phải là bên chủ động xử lý và giải quyết khiếu nại. Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc sẽ chỉ đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa nhà cung cấp và người mua. Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và nhà cung cấp nếu được bên có liên quan đến tranh chấp hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.  Sau khi nhà cung cấp và người mua đã giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại, nhà cung cấp có trách nhiệm thông báo lại cho Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc. Trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi liên quan đến hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử của Bên Cung Cấp Dịch vụ và thợ điện nước đã được nhà cung cấp và Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc cam kết trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, thì Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc sẽ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm tương ứng.  VI. Đảm bảo an toàn giao dịch  Ban quản lý đã áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin trên Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc (bao gồm thông tin của nhà cung cấp, thông tin của người mua và các giao dịch được thực hiện qua Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc) và hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thuận lợi và thành công.  Khi đăng ký sử dụng Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc để kết nối với người mua, nhà cung cấp phải cung cấp cho Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cùng với các giấy tờ chứng nhận tư cách pháp nhân và chứng nhận đủ điều kiện cung cấp Dịch vụ sửa chữa điện & nước tương ứng. Các thông tin này sẽ được Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc thẩm định và lưu trữ trong hệ thống để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện thành công và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh.  Tất cả các giao dịch của cả người mua và nhà cung cấp sẽ được Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của nhà cung cấp.  Người mua không nên cung cấp thông tin chi tiết về bản thân, cũng như chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ bên thứ ba nào qua email, điện thoại hoặc hình thức liên lạc khác. Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, các công ty liên kết, và công ty con của Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của người mua qua các kênh liên lạc khác ngoài Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc.  Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống của Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc đều bị nghiêm cấm. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.  Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp cung cấp cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền khi được yêu cầu.  VII. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng  Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc đã xây dựng và công bố trên trang web www.Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc.com và ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc Thông báo về Quyền riêng tư của Người dùng như sau:  “THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI DÙNG  Thông báo này về Quyền riêng tư của người dùng (“Thông báo”) mô tả cách thức Công ty Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc Holdings Pte. Ltd. và các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức liên doanh tương ứng (“Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc”) sử dụng Thông tin Cá nhân của người dùng.  Thu thập Thông tin Cá nhân  “Thông tin Cá nhân” là thông tin về bạn mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư nhân dân, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, dân tộc, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, nền tảng giáo dục, tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, định danh của bạn trong Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, thông tin của bạn trong Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, ngành làm việc của bạn, bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn đã cung cấp cho Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc trong các đơn đăng ký, đơn xin gia nhập hoặc bất kỳ đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn đã được hoặc sẽ được Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như các dữ liệu về sức khỏe, tôn giác hoặc tín ngưỡng tương tự khác.  1-Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin  1.a. Phạm vi thu thập thông tin  Thông tin Cá nhân” là thông tin về người dùng mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư nhân dân, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, dân tộc, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, nền tảng giáo dục, tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của người dùng, nghề nghiệp, định danh của người dùng trong Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, thông tin của người dùng trong Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, ngành làm việc của người dùng, bất kỳ thông tin nào về người dùng mà người dùng đã cung cấp cho Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc trong các đơn đăng ký, đơn xin gia nhập hoặc bất kỳ đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về người dùng đã được hoặc sẽ được Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như các dữ liệu về sức khỏe, tôn giác hoặc tín ngưỡng tương tự khác.  Việc người dùng cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu người dùng không cung cấp cho Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc Thông tin Cá nhân của người dùng, Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các Mục đích và Mục đích Bổ sung như được nêu dưới đây.  Nếu người dùng là một đại lý, người bán hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ, việc cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng là bắt buộc, và việc không cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng sẽ là hành vi vi phạm pháp luật hoặc các quy định pháp lý, và có thể khiến Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc không thể hợp tác với người dùng để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm hoặc thực hiện các khoản thanh toán cho người dùng về sản phẩm hoặc dịch vụ mà người dùng cung cấp.  Bên cạnh những Thông tin Cá nhân người dùng trực tiếp cung cấp cho Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc có thể thu thập Thông tin Cá nhân của người dùng từ nhiều nguồn khác nhau như:  Điền các đơn đăng ký hoặc đơn xin gia nhập hoặc các đơn tương tự khác;

  Từ các nguồn công khai khác như danh bạ;

  Từ các trang mạng xã hội của Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, nếu người dùng theo dõi, thích hoặc người dùng là fan của các trang đó;

  Từ các tổ chức báo cáo tín dụng;

  Khi người dùng tương tác và giao tiếp với Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào;

  Khi người dùng tham gia các cuộc thi do Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc tổ chức

  Từ nhiều thực thể hoặc đơn vị thuộc Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc; hoặc

  Qua việc sử dụng các trang web của Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, bao gồm tất cả các trang web do Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc điều hành và đặt dưới tên thương hiệu tương ứng (“các Trang Web”). Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được thu thập từ tập cookies được sử dụng trên các Trang Web.

  1.b. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin  Mục đích chung:  Để trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của người dùng;

  Để liên lạc với người dùng về bất kỳ mục đích nào được liệt kê tại Thông báo này;

  Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu;

  Để phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;

  Để giúp Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

  Đối với khách hàng của các dịch vụ do Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc cung cấp:  Để thực hiện các nghĩa vụ của Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với khách hàng;

  Để cung cấp cho khách hàng bất kỳ dịch vụ nào mà khách hàng yêu cầu;

  Để xử lý các đăng ký của khách hàng và để cung cấp các dịch vụ cho khách hàng;

  Khi khách hàng yêu cầu tải xuống và sử dụng ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc hoặc MyTeksi (“Ứng dụng”), hoặc để xử lý yêu cầu của khách hàng, để cung cấp Ứng dụng cho khách hàng và để cung cấp cho khách hàng giấy phép sử dụng Ứng dụng;

  Để xử lý việc tham gia của khách hàng vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm trọng điểm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào;

  Để xử lý, quản lý hoặc xác minh việc đăng ký theo dõi của khách hàng đối với Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc và để cung cấp cho khách hàng các lợi ích dành cho người theo dõi;

  Để xác nhận các đặt hàng của khách hàng và xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà khách hàng đã yêu cầu;

  Để hiểu và phân tích việc kinh doanh của chúng tôi cũng như các nhu cầu và sở thích của khách hàng;

  Để phát triển, tăng cường, và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng;

  Để xử lý việc trao đổi hoặc trả lại sản phẩm;

  Đối với khách hàng là đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ:  Để phục vụ mục đích hợp tác với khách hàng để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm;

  Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ sự kiểm tra nào mà Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc có thể yêu cầu để hợp tác với khách hàng;

  Để xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà khách hàng cung cấp;

  Để liên lạc với khách hàng hoặc với Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc của khách hàng.

  Mục đích tiếp thị và quảng bá:  Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc cũng sử dụng và xử lý thông tin của khách hàng để thông qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn sms, trực tiếp và/hoặc qua email:  Gửi cho khách hàng các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của Tập đoàn;

  Thông báo và gửi giấy mời cho khách hàng về các sự kiện hoặc hoạt động do Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện + nước Phú Quốc, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của Tập đoàn tổ chức;

  Xử lý các đăng ký tham gia của khách hàng vào các sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với khách hàng về sự tham gia của khách hàng tại sự kiện hoặc hoạt động đó;

  Chia sẻ Thông tin Cá nhân của khách hàng giữa các công ty con, công ty liên kết và liên doanh cũng như các đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà thầu, những bên có thể liên lạc với khách hàng để tiếp thị về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc khuyến mại của họ.

  Thời gian lưu trữ thông tin

  Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc.  Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

  Chuyển giao Thông tin Cá nhân  Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao tới, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi một cơ quan tài phán ở ngoài quốc gia của người dùng, hoặc cách khác, tại một quốc gia, bang, thành phố mà người dùng hiện diện tại đó khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện + nước Phú Quốc cung cấp (“Quốc gia Thay thế”), cho các công ty thuộc Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc nằm ngoài quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế và/hoặc khi các máy chủ của Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc được đặt ngoài quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế. Người dùng hiểu và đồng ý rằng việc chuyển giao Thông tin của người dùng ra khỏi quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế như được mô tả dưới đây.  Tiết lộ cho Bên thứ ba  Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao, truy cập hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục đích và Mục đích Bổ sung. Ngoài ra, Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc có thể làm việc với các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác để thay mặt Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc thực hiện các chức năng, và vì vậy có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của người dùng cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:  Các đối tác của Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện + nước Phú Quốc, bao gồm các bên Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;

  Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;

  Các công ty nghiên cứu thị trường;

  Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển;

  Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;

  Các tổ chức khác trong Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc; và

  Các cơ quan Chính phủ để thực hiện các quy định của pháp luật.

  Thông tin Cá nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp, ví dụ như bán chi nhánh hoặc bộ phận, sáp nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp hiếm là giải thể doanh nghiệp.  Đánh Giá Bởi Bên Cung Cấp Dịch Vụ Vận Chuyển Thứ Ba

  Các bên cung cấp dịch vụ vận chuyển thứ ba có thể sẽ đánh giá việc sử dụng Dịch Vụ của bạn hoặc cho người mà bạn đặt Dịch Vụ cho sử dụng (Người Sử Dụng). Việc đánh giá này sẽ dựa vào những tiêu chí sau, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, thái độ và ứng xử của Người Sử Dụng trước, trong suốt và sau khi dịch vụ kết thúc.

  Việc đánh giá sẽ được tự động lưu trên hệ thống của Công Ty và bạn đồng ý rằng Công Ty có thể phân tích tất cả việc đánh giá, xếp hạng đã nhận được trên hệ thống và Công Ty có quyền tiến hành các hành động cần thiết bao gồm việc ngưng cho bạn sử dụng Dịch Vụ mà không cần phải thông báo cho bạn.

  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

  Dịch vụ sửa chữa điện + nước Phú Quốc Holdings Pte. Ltd.

  Nhóm Pháp lý và Tuân thủ Chính sách của Doanh nghiệp

  100 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc, Việt Nam

  Website:

  http://www.diennuocphuquoc.pro
  http://www.diennuoc.pro
  Email: suadiennuocphuquoc@gmail.com

  Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

  Tùy thuộc vào bất kỳ ngoại lệ nào theo pháp luật hiện hành của quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế, người dùng có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Thông tin Cá nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các Mục đích Bổ sung và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông tin Cá nhân của người dùng bằng cách liên hệ tới:

  Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc Holdings Pte. Ltd.

  Lưu ý Nhóm Pháp lý và Tuân thủ Chính sách của Doanh nghiệp

  100 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc, Việt Nam
  Email: suadiennuocphuquoc@gmail.com

  Tuân thủ pháp luật tại quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế, Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện + nước Phú Quốc có quyền áp dụng một mức phí cho việc truy cập Thông tin Cá nhân của người dùng trong mức cho phép.

  Đối với quyền truy cập và/hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng, Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc có quyền từ chối các yêu cầu truy cập và/hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng với các lý do cho phép theo pháp luật, ví dụ như khi chi phí để cho người dùng quyền truy cập không tương xứng với những rủi ro đối với quyền riêng tư của người dùng hoặc của một người khác.

  Nếu người dùng không muốn Thông tin Cá nhân của người dùng được thu thập qua cookies trên Trang Web, người dùng có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của người dùng để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của người dùng hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của người dùng.

  Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

  Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan tới thông tin cá nhân của người dùng, Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc và thực hiện theo các bước sau:

  Bước 1: Người dùng khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình tới Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc bằng cách gọi điện thoại đến số 094.200.4907 – 0904.679.230, gửi email đến suadiennuocphuquoc@gmail.com, gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của Dịch vụ sửa chữa điện + nước Phú Quốc, từ ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật

  Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ người dùng giải quyết tranh chấp đó và trả lời kết quả cho người dùng trong thời hạn 10 ngày làm việc.

  Trong trường hợp sự việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc sẽ yêu cầu người dùng đưa sự việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

  Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện + nước Phú Quốc tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Vì vậy, Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc cũng đề nghị người dùng tôn trọng và tuân thủ đúng theo Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân này và thực hiện cung cấp các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết và trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

  Khác

  Liên kết với Trang Web của Bên thứ ba

  Các Trang Web có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện + nước Phú Quốc không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu người dùng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

  Thông tin Cá nhân của Trẻ chưa thành niên và Cá nhân Khác

  Nếu người dùng là một bậc cha mẹ hoặc người giám hộ, xin vui lòng không cho phép trẻ chưa thành niên (người dưới 18 (mười tám) tuổi) dưới sự giám hộ của người dùng gửi Thông tin Cá nhân tới Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc. Trong trường hợp Thông tin Cá nhân như vậy được cung cấp cho Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, bằng cách này người dùng chấp thuận cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân người dùng chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Thông báo này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ.

  Trong một số trường hợp người dùng có thể đã cung cấp Thông tin Cá nhân liên quan đến cá nhân khác (ví dụ như vợ/chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của người dùng) và trong những trường hợp đó người dùng thay mặt và đảm bảo rằng người dùng được ủy quyền cung cấp Thông tin Cá nhân của họ cho Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc và người dùng đã có sự chấp thuận của họ về việc Thông tin Cá nhân của họ được xử lý và sử dụng theo cách thức như đã nêu trong Thông báo này.

  Thừa nhận và Chấp thuận

  Bằng cách trao đổi với Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, sử dụng các dịch vụ của Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, mua các sản phẩm từ Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc hoặc qua làm việc với Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, người dùng thừa nhận rằng người dùng đã đọc và hiểu Thông báo này và đồng ý và chấp thuận việc Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện + nước Phú Quốc sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông tin Cá nhân của người dùng như được mô tả trong Thông báo này.

  Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Thông báo cập nhật trên các Trang Web. Bằng cách tiếp tục trao đổi với Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, mua các sản phẩm từ Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc hoặc qua tiếp tục làm việc với Tập đoàn Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc sau khi Thông báo này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là người dùng chấp nhận những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

  Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và ngôn ngữ khác của Thông báo này, bản tiếng Anh được ưu tiên áp dụng.

  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  Thông tin cá nhân của người dùng trên Ứng dụng và website của Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc được Dịch vụ sửa chữa điện + nước Phú Quốc cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc cam kết rằng:

  Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

  Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

  Ban quản lý Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý và cập nhật của những thông tin trên. Ban quản lý Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng nếu xét thấy thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp là không chính xác.”

  VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

  Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, Dịch vụ sửa chữa điện + nước Phú Quốc sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho thành viên;

  Khi thực hiện các giao dịch qua Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, các thành viên phải thực hiện theo đúng các quy trình đã được hướng dẫn;

  Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến việc thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên cần thông báo cho Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc.

  Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của thành viên không đến được Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, lỗi phần mềm hoặc lỗi khác không phải do Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc gây ra.

  IX. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc – Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện + nước Phú Quốc

  Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

  Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng;

  Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

  Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

  Xây dựng thỏa thuận hợp tác với các điều khoản rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia, quy định về chi phí sử dụng phần mềm kết nối, điều kiện thanh toán chi phí, chế độ hỗ trợ, thưởng cho nhà cung cấp Dịch vụ sửa chữa điện & nước;

  Đàm phán và ký thỏa thuận hợp tác với các nhà cung cấp Dịch vụ sửa chữa điện & nước đủ điều kiện tham gia thí điểm và thực hiện đúng cam kết trong thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp, hợp tác xã này;

  Chủ trì phối hợp với nhà cung cấp Dịch vụ sửa chữa điện & nước để thực hiện:

  Cài đặt ứng dụng kết nối vào thiết bị di động cho nhà cung cấp Dịch vụ sửa chữa điện & nước;

  Tập huấn về cách thức vận hành ứng dụng kết nối, điều kiện và tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ, phương thức thanh toán và các nội dung khác;

  Chấm dứt việc cung cấp dịch vụ kết nối đối với các trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh sửa chữa điện nước, vi phạm thỏa thuận hợp tác hoặc có hành vi vi phạm pháp luật;

  Thông báo đầy đủ cho khách hàng về điều khoản, điều kiện áp dụng của dịch vụ đặt xe qua ứng dụng của Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc và các quyền lợi của khách hàng; trách nhiệm của Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, của đơn vị cung cấp Dịch vụ sửa chữa điện + nước đối với khách hàng, khi khách hàng sử dụng ứng dụng kết nối để đặt xe hợp đồng;

  Cung cấp cho khách hàng những thông tin sau (qua thư điện tử, giao diện ứng dụng):

  Bản sao điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ kết nối sau khi khách hàng đăng ký tài khoản;

  Cách tính cước phí;

  Địa bàn, thời gian mà giá cước có thể điều chỉnh;

  Hóa đơn cước phí sau chuyến đi;

  Công bố số điện thoại đường dây nóng; xây dựng và ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, phản ánh, góp ý của khách hàng đối với hoạt động sửa chữa điện nước;

  Phối hợp với nhà cung cấp Dịch vụ sửa chữa điện & nước giải quyết các khiếu nại của khách hàng thuộc trách nhiệm của nhà cung cấp Dịch vụ sửa chữa điện & nước theo quy định của pháp luật;

  Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

  X. Quyền và nghĩa vụ của thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc

  Quyền của thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc

  Khi đăng ký trở thành thành viên của Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc và được Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc đồng ý và kích hoạt tài khoản, thành viên sẽ được thực hiện mua bán dịch vụ qua Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc;

  Mỗi thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để sử dụng trong việc thực hiện mua bán và quản lý các giao dịch qua Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc;

  Thành viên sẽ được nhân viên của Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch, quản lý giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác trên Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc;

  Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho sàn giao dịch TMĐT Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, điện thoại, qua ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc, thư điện tử hoặc các kênh phản ánh khác không trái pháp luật đến sàn giao dịch TMĐT Dịch vụ sửa chữa điện + nước Phú Quốc.

  Nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc

  Đọc và hiểu rõ quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ sàn giao dịch TMĐT Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc và dịch vụ được cung cấp qua sàn giao dịch TMĐT Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc trước khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ, và đọc và hiểu các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ khi nhận được thông báo về thay đổi, điều chỉnh quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ này. Việc thành viên sử dụng dịch vụ hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ được coi là thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý với quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ sàn giao dịch TMĐT Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc và dịch vụ được cung cấp qua sàn giao dịch TMĐT Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc;

  Tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hòm thư điện tử của mình;

  Thông báo kịp thời cho Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý;

  Cam kết những thông tin thành viên cung cấp cho Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc là chính xác và hoàn chỉnh và giữ cho thông tin của thành viên trên Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc được cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh;

  Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác qua Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc;

  Hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết cho Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc để phục vụ việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và nhà cung cấp được thực hiện qua Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện + nước Phú Quốc;

  Đối với thành viên là nhà cung cấp, chủ động trong việc giải quyết tranh chấp với người mua, và bồi thường thiệt hại cho người mua nếu tranh chấp được chứng minh là do lỗi của nhà cung cấp;

  Cung cấp thông tin về giao dịch, tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  Tuân thủ quy định pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật có liên quan khác khi cung cấp dịch vụ qua sàn giao dịch TMĐT Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc;

  Cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của sàn giao dịch TMĐT Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc cho những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán vi-rút gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của sàn giao dịch TMĐT Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc hay sử dụng dịch vụ của Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc cho mục đích đầu cơ, tạo lệnh đặt dịch vụ giả, lũng đoạn thị trường, bao gồm phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;

  Cam kết không thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Dịch vụ sửa chữa điện + nước Phú Quốc;

  Không được hành động gây mất uy tín của sàn giao dịch TMĐT Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn, việc gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba, hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc.

  XI. Điều khoản áp dụng

  Quy chế quản lý hoạt động ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký Quy chế được đăng tải công khai trên website www.Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc.com và trên Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc. Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc giữ quyền điều chỉnh, thay đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động bằng cách thông báo trên website www.Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc.com và trên Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc cho các thành viên được biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày có thông báo thay đổi. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý với Quy chế sửa đổi đó.

  Quy chế hoạt động sẽ được Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc cập nhật và bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc có trách nhiệm tuân thủ Quy chế hiện hành khi thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch TMĐT Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc.

  XII. Điều khoản cam kết

  Mọi thành viên khi sử dụng Ứng dụng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc để thực hiện các giao dịch mua bán trực tuyến có nghĩa là thành viên đó đã đọc, hiểu và chấp thuận tuân theo Quy chế này.

  Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc theo thông tin dưới đây để giải đáp:

  Hỗ trợ khách hàng:

  Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc

  Điện thoại: 0942004907

  Email: suadiennuocphuquoc@gmail.com

  Công Ty TNHH Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc - 100 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc, Việt Nam

  Đại Diện Công Ty: Lê Sỹ Tuấn

  Chức vụ: Giám Đốc

  CÔNG TY

  Về chúng tôi

  Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc trên mặt báo

  Blog

  Tuyển dụng

  Driver Centre

  CÁC DỊCH VỤ

  Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc

  Dịch vụ sửa vòi nước

  Dịch vụ vệ sinh bình nóng lạnh

  Dịch vụ sửa chữa

  Dịch vụ Dịch vụ sửa chữa điện & nước

  Dịch vụ sửa binh nóng lạnh

  Dịch vụ sửa bình nước nóng

  Dịch vụ sửa chữa đồ điện

  Dịch vụ sửa chữa đường ống nước

  Dịch vụ sửa chữa nước tại nhà

  Dịch vụ sửa chữa vòi nước


  DOANH NGHIỆP

  Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc for Business

  Cơ hội hợp tác

  CHUYẾN ĐI

  thợ điện nước cùng Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc

  An toàn

  Hỗ trợ

  HÃY LIÊN LẠC THƯỜNG XUYÊN NHÉ

  Quy chế hoạt động và Điều khoản sử dụngChính sách bảo mật

  © Dịch vụ sửa chữa điện & nước Phú Quốc 2018 bao gồm:

    Vòi bình nóng lạnh binh đồ ống thong tac cong sua dien nuoc bon cau nong lanh chua nang luong mat troi ferroli tốt kiệm son ha 30l gián picenza ariston bồn sơn hà may trời truc tiep inox rossi tân á 20l tan a tam lắp 15l thau rua be 30 lít tot nhat cống gas binhnonglanh thùng nhựa đựng ban cu duong bể lit uong tắm thất thiet ke cũ ve mỹ 1000l tho chứa đun 15 re olympic nhieu suất hut phot panasonic maylanh long 20lit ariton electrolux hien nay nươc thái dương the thao 1500l 2000l 500l cach lap dat súc rửa tháo uống tai nha téc chống giật bi vấn voi dưỡng dun thai nangluongmattroi nau lang 10l asiton ga tien rò rẻ feroli funiki hãng khong vao loai nao co sieu toc siêu tốc tiet kiem trưc bàn sonha bo chong giat dai toan my nhua dapha hwata cac bat bút thử bảng suc toilet tao cua tạo cay chửa dây day huong dan su khuyen mai nghiệm như he linh kien maáy bach khoa centon alaska lương bách megasun nhap khau quán quân nlmt solar đâu o dau nen nồi cơm ong phu rơ le ri role nhiet so sưa.
    Xem bài viết mẫu tại đây: http://www.diennuocphuquoc.pro/p/dieu-khoan-dich-vu.html
 • 0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  Sửa điện nước

  KÊU và QUÊN nghĩa là sau khi bạn KÊU chúng tôi thì bạn có thể yên tâm mà QUÊN đi vấn đề về điện hay nước tại nhà hàng, resort, spa, văn phòng v v.. của bạn. Nó đã được xử lý triệt để hoặc nâng cấp đẹp đẽ gọn gàng bởi thợ điện nước chuyên nghiệp.

  ADDRESS

  100 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc, Việt Nam.

  EMAIL

  SuaDienNuocPhuQuoc@Gmail.Com
  suadiennuocdandung@gmail.com

  TELEPHONE

  0904 679 230
  094 200 4907

  MOBILE

  097.924.7825,
  0917 386 548